Ok

By continuing your visit to this site, you accept the use of cookies. These ensure the smooth running of our services. Learn more.

29 May 2006

Our project in bulgarian

Мечта за Европа

“Мечта за Европа” е проект, целта на който е да помири три увлечения: страстта към пътешествията, чрез които се открива различна културна логика на структуриране на личността; страстта към учението; и накрая, но не на последно място - страстта към изграждането на обединена Европа.
 

 

Това, което ни вдъхновява е едно глобално виждане за изграждането на личността и нейното вписване в определен политически проект. Според нас, светът днес изисква комплексен и междукултурен подход към личността; подход, на който Европейския проект предоставя всички възможности за пълно процъфтяване.

Европейското гражданство в своята същност е мултикултурно гражданство, но пред него все още стои задачата да изгради интелигенцията на съществуващата социална сложност. Изглежда, че нейното изграждане не може да избегне сблъсъка с непознатото, както на интелектуално, така и на физическо ниво. По този начин, чрез нашето пътешествие, ние се стремим да продължим една логика, която поддържаме от няколко години – например да акцентираме върху познанието ни за чуждото и дори за самите нас, което да ни направи способни да предадем идеята за комплексността и логиката на строежа на личността. Това е едно от главните предизвикателства пред Европейския съюз, който все още изпитва затруднения по определянето на собствената си идентичност. А тя трябва да е комплексна и мултикултурна и като такава да надминава, но не и да поставя под съмнение процеса на изграждане на национална идентичност.

Днес Европейският съюз е на път да приеме своята Конституция и така да даде плътност да общите ценности, които отстоява, чрез един политически проект. Все пак има рязък контраст между идеята на европейците за Европейско гражданство и неговото реално съдържание. Настоящ началник-бюро по въпросите на Европейската конституция в една област на Франция е поредно доказателство за това как националната определеност доминира при определяне начина на мислене.

Никой не ноже да предскаже дългосрочните последици от френското и холандското отхвърляне на Конституцията, но едно е сигурно: явната криза в Европейския съюз е значителна и трайна. Все пак ние сме убедени, че Европейското гражданство носи у себе си ценностите и логиката на световното гражданство. Поради тази причина Европейския проект безспорно води до прогрес, както европейски така и световен, и затова трябва да развиваме нашите способности за интеграция и разбиране, но и за преживяване и споделяне на Европейското приключение. Ето защо ролята на обучението е от изначална важност. То трябва да обединява в себе си “комплексната мисъл”( виж работата на Едгар Мори по тази тема) и междукултурната, например практиката на чужди езици и няколко пребивавания в чужбина.

Главната цел на нашето пътешествие е да опзнаваме и разбираме, с цел да преподаваме новите ни познания и разбирания. Разполагайки с необходимия опит за подобна кампания (виж CV-та) ние ще вземем участие( голямата приспособимост и гъвкавост ще ни улесни да отговаряме на различни въпроси и изисквания) в колежи и средни училища в държавите, през които минаваме, с цел да проведем няколко междукултурни дейности засягащи проблемите по Европейското гражданство. (детайли по темата могат да бъдат намерени във файла на нашия проект “Мечта за Европа”, който може да бъде свален от : http://reve-europe.blogspirit.com)

 

Проектът “Мечта за Европа” е под патронажа на Съвета на Европа по програма “2005, Европейска година на Гражданството чрез обучение”.

Осъществени са следните обучителни интервенции: 9 в Чехия; 14 в Словакия; 7 в Унгария.

Следователно целта на нашето пътешествие: чисто и просто да съчетаваме  практическо с теоретично и да преподаваме междукултурна комплексност и логика с цел да усетим по-силно Европейската си идентичност от придобитото познание.


 

Двамата главни героя в пътешествието

Мюле, Ив: на 24 години, с френска националност по бащина линия и с полска – по майчина линия, магистър по Френски език. Имайки зад гърба си много пътувания в чужбина, той практически прекарва 6 месеца в Испания като студент по програмата “Еразъм” и след това като професор в Университета на Ciudad-Real. Прекарва 6 месеца в Германия като професор във Френския институт в Лайпциг, (отбелязваме само нашите дълги престои в чужбина, допринесли за професионалния ни опит). Миналата година е водел като професор френски чуждоезиков курс на обучение в университета в Нанси. Бил е също така и президент на Младите Европейци от Нанси и като такъв е работел по програма “Европа в училище”. Говори полски, немски, испански и английски.

Пиерпаоли, Мишел: на 25 години, с френска националност, завършва Сорбоната тази година с магистър по Европейски науки. Историк по образование, Мишел познава Германия добре, но също и от това че няколко пъти е работил във Франкфурт-на-Майн. Освен това е участвал в Европейската Доброволческа Служба в Полша, 6 месеца в Катовице. Работил е в Европейския младежки регионален информационен център и е изнасял обучителни интервенции в полски училища. Миналата година е бил отговорен за осъществяването на проекта на Младите Френски Европейци, наречен “Европа в училище”. Този проект е финансиран от Министерство на образованието и Съвета на Европа. Мишел говори английски и има добро ниво на владеена на полски и немски.

 

Маршрут на пътешествието

Маршрутът на нашия проект ще е следният: Чехия, Словакия, Унгария ( Малта ще бъде пропусната поради необходимостта от по-високи пътни разноски ), Словения, Хърватска, Босна и Херцеговина, Албания, Македония и Сърбия и Черна гора. След това ще продължим с бъдещите членове на ЕС през 2007г.: България и Румъния. Няма да бъдат пропуснати също и: Турция, Кипър,  Молдова, Украйна, Литва, Латвия, Естония и Полша.(Беларус ще бъде пропусната поради властващия там режим).

 

Времетраене на пътешествието

Нашето желание е да пропатуваме през тези 21 страни за 9 месеца. Покривайки това географско пространство в ограничено време, въпреки важността на всяка една държава, ние си позволяваме да отделим по 15 дни на по-малките по площ страни(Словения, Естония и т.н.) и по 30 дни на по-големите( Полша, Турция и т.н.).

 

 Транспортни средства

Имайки огромното желание да запазим чистата свобода на мобилност, ние се надяваме предвижването ни да се осъществява с голям ван, който да ни служи за дом на колела (спланя, “офис”, склад за храни и материали и т.н.). Ще имаме и две колела на наше разположение. Купихме си също и Ford Transit FT 190, който префасонирахме в къмпинг-кола. Може да видите някои снимки от “реконстукцията” му на сайта http://reve-europe.blogspirit.com

 

Бюджет

Общия бюджет възлиза приблизително на 26500 евро.
Наши спонсори са Европейската комисия, Френското министерство по Европейски работи, Френското министерство на младежта, Френски Млади Европейци и асоциациите на Френското Европейско Движение, френската община Нанси и др.

Translator: Iva Dincheva, JEF Bulgaria

 

The comments are closed.